Daily Archives: ספטמבר 24, 2020

למה אנשים רוצים לעשות ניתוח אף? והאם פיסול האף יכול להוות תחליף?

המון אנשים לא אוהבים את צורת האף שלהם, המרכזיות של האף בפנים גורם לתחושות מאוד חזקות של האדם כלפיו, בין אם הוא או היא אוהבים את האף שלהם או שונאים אותו. קשה מאוד להסתיר את האף ובהרבה מובנים הוא מאוד מייצג אותך ואת הנראות שלך.