חיים עם עוקץ בלי דבש

זה אפשרי לבטל את התלונה שהגשתי נגד בעלי? היא שאלה ואני שמעתי את הפחד בקול שלה. זה לא קרה היא אמרה, רק רציתי להפחיד אותו בכדי שזה לא יקרה. ואני שמעתי את השקר בקול שלה.

כבר הכרתי את הנשים ש"חטאו" בהגשת תלונה נגד בעליהן המכים, כמותן, גם היא לא ידעה שהרכבת הזאת כבר יצאה והיא כבר לא נהגת הקטר ושאת המפתחות לחייה היא מסרה בידי המשטרה.

לחוצה בין פטיש לסדן היא הגיעה למשרדי בוכה, הוא מאיים שאם התלונה לא תתבטל הוא יגמור אותה והיא מפחדת שיאשימו אותה בתלונת שווא ובכלל לא מאמינה שיאמינו לה. אז היא יושבת מולי רוצה שהחיים כבר יגמרו, לא מכירה את דבשם ולא רוצה מעוקצם ואין לה כוח יותר. הוא חוזר ומבטיח שלא ישתה יותר והיא מורידה את הראש והנה פעם אחת היא הרימה ורק רוצה לטמון אותו בחזרה בחול הטובעני עמוק עמוק.

כבר הכרתי את כרוניקת החיים של האישה המוכה, זאת שתישאר שם ואין לשפוט ולבקר אותה. היא תמשיך לחיות בלונה פארק שלו, תנסה לאחוז בראשית של שיטה שתוכל להכין אותה אולי לפעם הבאה, אבל תופתע כל פעם מחדש עד שלא יישאר לה כלום, חוץ מרצון שיהפוך לתקווה ובסוף לתפילה בקול ענות חלושה, תהרוג אותי, רק אל תפגע בילדים.

והיא נפרדת ממני לחשוב מה לעשות. אולי תלך לחוקרת לבכות שתציל אותה, כי מה באמת המשטרה תעשה, עוד רגע הוא ישתחרר ואין מי שיגן עליה, ומילא היא, אבל מה עם הילדים. ואולי היא תפנה לעובדת הסוציאלית שבדיוק חזרה לעבודה משביתה ממושכת, רק בכדי להסביר לה שזאת הבחירה שלה ורק אם היא רוצה לעזור לעצמה זה יצליח.

וכמעט על בטוח שהיא תחזור הביתה ותחכה לו, תסביר שניסתה, תקבל את שלה, ותמשיך לחיות בלי דבש רק עם עוקץ, בתוך לונה פארק, אבל בבקשה בבקשה, רק לא עם הילדים.